GMB – 74

ID 147


Наличност: На склад

Заглавие Цена Количество  
Бутилка PET - 1kg 4,98 лв.
Туба PET - 5kg 22,71 лв.
Туба PET - 10 kg. 42,92 лв.


*Всички цени са с включно ДДС

« GMB  74 »

 АНТИФРИЗ  КОНЦЕНТРАТ

Антикороза антифриз «GMB –74» е нискозамръзващата охлаждаща течност концентрат, произведен въз основа на моноетиленгликол (MEG), 1,2,3-пропантриол, висши алкохоли и инхибитори.

Създаден с грижа за околната среда и живите организми, той е 100% биоразградим. Формулацията му е «зелена» и по-малко отровна от тази на изцяло MEG базираните антифризи. Използва инхибитори на черни и цветни метали, включваща борати и силикати.

Служи за целогодишно охлаждане на двигатели с вътрешно горене. Използва се като топлоносител за климатични, геотермални и соларни инсталации, в отоплителни и охладителни системи.

50 % об., разтвор с вода – 36oС

33 % об., разтвор с вода – 20oС

25 % об., разтвор с вода – 12oС    


Подобни продукти