GMB – 60

ID 146


Наличност: На склад

16,25 лв.
Заглавие Цена Количество  
Бутилка PET - 1L 4,25 лв. 3,60 лв.
Туба PET - 10 L 35,54 лв. 30,00 лв.
Туба PET - 5L 19,02 лв. 16,25 лв.


*Всички цени са с включено ДДС

GMB – 60

АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ НА – 60о С    

 

Антикороза антифриз «GMB – 60» е нискозамръзващата охлаждаща течност концентрат, произведен от моноетиленгликол (MEG), 1,2,3-пропантриол, висши алкохоли и инхибитори.

Създаден с грижа за околната среда и живите организми, той е 100% биоразградим. Формулацията му е «зелена», по-екологична и неотровна от тази на изцяло MEG базираните антифризи. Използва инхибитори на черни и цветни метали, включваща борати и силикати.

Служи за целогодишно охлаждане на двигатели с вътрешно горене. Използва се като топлоносител за климатични, геотермални и соларни инсталации, в отоплителни и охладителни системи. Не уврежда гумени съединения, маркучи и уплътнения.

«GMB – 60» е смес от етиленгликол (MEG) < 20%, 1,2,3-пропантриол < 50%, карбинол < 3 %, динатриев  тетраборат  анхидрат < 3 %, антикорозионни и противоизносни добавки.

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Външен вид –  прозрачна течност, с допустима опалесценция;

Цвят –  тъмно син;

Плътност при 15оС, g/cm3 –  от 1,110 ÷ 1,140

4Ph (50 % об.) –  от 7,5 до 9,0

Температура на замръзване °С –  минус 60°C;

 

Начините на разреждане и съответните температурни нива, са дадени по-долу:

 Антикороза антифриз конц. «GMB–60», об.%

33

 50

67

75

 100

 Дестилирана/дейонизирана вода, об. %

67

 50

33

25

 0

 Защита на замръзване, оС

– 11

– 20

– 30

– 40

– 60


Подобни продукти