За Антикороза

СЪЗДАВАНЕ

«Антикороза» ЕООД София е собственик на Завод за антикорозионни средства (ЗАС) в град Кнежа, Северна България. Заводът е разположен в индустриалната зона на Кнежа, местност Върбишки дол.

Основни отстояния от завода са: до град Плевен – 50 km., до Пристанище Оряхово – 30 km., до град Червен бряг – 32 km., до град Враца – 65 km.

Фирмата е създадена през 1985 год. като държавно предприятие „Завод за антикорозионни средства". Постепенно заема водеща позиция в България в  производствената си област – производство на смазочно-охлаждащи течности, обезмаслители, препарати за защита от корозия.

«Антикороза» е приватизирана през 1997 година и до днес пази основното си производство. Продуктовата гама се увеличава, в съответствие с търсенето на пазара, а утвърдените и доказани препарати се модернизират, с влагането на нови активни състави.

С финансова подкрепа от Европейския съюз, през 2009 година в дружеството е внедрена интегрирана система за управление на качеството по ISO 9001 и ISO 14 001. Фирмата е 100 % частна собственост на българско физическо лице. «Антикороза» активно разширява пазарния си дял в страни от Балканския полуостров и Европа.

КАПИТАЛ

«Антикороза» има регистриран уставен капитал от 15 000 лв., притежава Завод за антикорозионни средства, разположен върху поземлен имот от 32 дка и 5 800 кв.м. сграден фонд. Наличните машини и съоръжения позволяват производството на 25 000 тона продукция годишно.

Фирмата има собствен автопарк от нови товарни бусове (носимост по 2 и 4 тона) и ванове (по 800 kg.), чрез които доставя стоки до своите клиенти.

Най-ценният капитал на «Антикороза» са нейните служители. Дружеството полага максимални усилия за повишаване на благосъстоянието им, обучение и развитие на знанията и уменията им.

ФИНАНСИ

«Антикороза» ЕООД няма финансови задължения към физически и юридически лица, както и към държавата. Фирмата реализира печалба от своята дейност, с възходяща тенденция.

«Антикороза» се ползва с висок кредитен рейтинг и е желан партньор на банките, като разполага с кредитни линии, с преференциални условия.

ДЕЙНОСТ

Дружеството е специализирано в производството на промишлени обезмаслители,  смазочно-охлаждащи течности, препарати за защита от корозия, фосфатиращи състави, антифризи и нискозамръзващи течности, миещи и почистващи препарати.

Веднага след обявяването на пандемия от COVID – 19, «Антикороза» стартира разработката на дезинфекциращи препарати. Те се произвеждат в съответствие с научните постижения и нормативната уредба на Европейския съюз.

ПАЗАРЕН  ДЯЛ

«Антикороза» произвежда най-богатата гама в България от:

♦ промишлени обезмаслители;

♦ антифризи – BIO, класически и Long Life;

♦ нискозамръзващи термопреносни течности за климатични инсталации на сгради, соларни и геотермални инсталации;

Пазарният дял на произвежданите от «Антикороза» емулсионни смазочно-охлаждащи течности, е 20% от годишно потребяваните в България.

КЛИЕНТИ

Клиенти на «Антикороза» са повече 300 български фирми – основно работещи в областта на машиностроенето и енергетиката на България, кораборемонтни и  военни заводи, БДЖ и автобусни превозвачи, фасилити фирми, големи хотели и болници.

«Антикороза» продава свои препарати в Турция (Бурса и Истанбул), Гърция (Солун), Северна Македония, Албания, Румъния и Косово.

Сертификати

От 2009 год. във фирмата се работи по утвърдени норми на система за управление на качеството ISO 9001 и ISO 14001. Понастоящем "Антикороза" ЕООД притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Фирмата осигурява пълно сервизиране при експлоатация на продукцията й – главно чрез поемане гаранция на продадената стока и указване помощ на място със свои експерти.

Сертификат на система за управление съгласно ISO 9001
Сертификат на система за управление съгласно ISO 14001

 

VIP КЛИЕНТ

„VIP-клиент" е бонус програма на «Антикороза» ЕООД, насочена към доказано добрите клиенти. Те ползват редица преференции, сред които:

♦ отстъпки в цените – до 35 %;

♦ отсрочено плащане – до 30 дни;

♦ безплатно тестване на нови продукти;

♦ консултации и директна помощ при внедряване на препарати и технологии;

♦ изземане, неутрализиране и/или оползотворяване на отпадни работни разтвори;

♦ безплатни доставки франко клиента и др.

КАЧЕСТВО

Изборът на продукти от «Антикороза» Ви дава коректен партньор, който работи „ръка за ръка“ с Вас, гарантира качеството на своята продукция и прилага в бизнес практиката си най-доброто, създадено досега.