B - 72

ID 145


Наличност: На склад

17,30 лв.
Заглавие Цена Количество  
Туба PET - 5kg. 20,86 лв. 17,30 лв.
Туба PET - 10kg. 39,23 лв. 32,05 лв.


*Всички цени са с включено ДДС

 

B – 72

АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ НА – 72о С

 

Антикороза антифриз «B – 72» е «BIO» нискозамръзващата охлаждаща течност концентрат, произведен въз основа на 1,2,3-пропантриол, висши алкохоли и инхибитори.

Създаден с грижа за околната среда и живите организми, той е 100% биоразградим. Формулацията му е «зелена» и по-малко отровна от тази на MEG базираните антифризи. Използва инхибитори на черни и цветни метали, включваща борати и силикати.

Служи за целогодишно охлаждане на двигатели с вътрешно горене. Използва се като топлоносител за климатични, геотермални и соларни инсталации, в отоплителни и охладителни системи.

«B – 72» е произведен на база 1,2,3-пропантриол < 80 %, MEG < 10 %, карбинол < 5 %, динатриев  тетраборат  анхидрат < 3 %, антикорозионни и противоизносни добавки.

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Външен вид –  прозрачна течност, с допустима опалесценция;

Цвят    –  тъмно син;

Плътност при 15оС, g/cm3 –  от 1,150 ÷ 1,170

Ph (50 % об.) –  от 7,5 ÷ 9,5

Точка на замръзване °С  –  минус 35оC, при разреждане 1 : 1 с вода, обемно;

 Начините на разреждане и съответните температурни нива, са дадени по-долу:

 

Антикороза антифриз «B–72»  концентрат, об.%

25

33

 50

75

 Дестилирана/дейонизирана вода, об. %

75

67

 50

25

 Точка на замръзване, оС

– 11

– 18

– 35

– 60

Подобни продукти