НИТАЛ

ID 128


Наличност: На склад


*Всички цени са с включено ДДС

Препаратът «Нитал» е предназначен за приготвяне на водни алкални разтвори за химическо обезмасляване на метали от минерални масла.

Произвежда в две модификации:

«Нитал Х ст.» – за обезмасляване на стомана.

«Нитал Х ал.» – за обезмасляване на алуминий, мед и техните сплави, както и за ЦАМ.

С препаратите се работи при ниски температури, което води до намаляване на енергийните разходи на потребителите от порядъка на 40 – 50% в сравнение с високо-температурните препарати за обезмасляване. Друго тяхно предимство е, че притежават 3 - 4 пъти по-висока маслоемкост от високотемпературните обезмаслители, което удължава експлоатационния им срок.

 

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Външен вид – прахообразни или пастообразни смеси;

Обща алкалност, точки – 35;

Обезмасляваща способност на 6% разтвор – промивката добре да омокря цялата повърхност;

Маслоемкост, g/1 – 50.


Подобни продукти