МАСТЕР

ID 129


Наличност: По заявка
Доставка: 0 работни дни


*Всички цени са с включено ДДС

«МАСТЕР» е нискотемпературен, алкален обезмаслител концентрат от ново поколение. С него се  изготвят водни разтвори за химическо обезмасляване на черни метали от минерални масла.

Препаратът работи при ниски температури от 20 ÷ 45°С, което намалява енергийните разходи на потребителя в размер на 40 ÷ 50%, спрямо тези при високо-температурните  обезмаслители. Температури на работния разтвор на «МАСТЕР», по-високи от посочените,  подобряват работата на препарата и намаляват времето за обезмасляване. Друго основно предимство е, че той притежава в пъти по-висока маслоемкост от високотемпературните обезмаслители, което удължава експлоатационния му срок.

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА на «МАСТЕР»

Външен вид – прахообразна или пастообразна смес;

Обща алкалност, точки – 35;

Обезмасляваща способност – промивката добре да омокря цялата повърхност;

Маслоемкост, g./L – 75.

Подобни продукти