MEG

ID 156


Наличност: На склад


*Всички цени са с включено ДДС

МОНОЕТИЛЕН  ГЛИКОЛ

 M E G

ЕС № 203-473-3;   CAS № 107-21-1

Синоними: Monoethylene glycol (MEG), 1,2-Ethanediol, Glycol, Ethylene Alcohol и др. Етилен гликол е органично съединение, индустриална суровина за производство на антифризи, антиобледители, солвенти и полимери. След разреждане с дестилирана или дейонизирана вода, MEG осигурява защита от замръзване. Ползва се целогодишно, в широк температурен диапазон. Притежава много добри топлопреносни характеристики и смазва циркулационните помпи. Приложим в климатични инсталации, които не подгряват питейна вода за бита. Етилен гликолът е отровен и при поглъщане може да доведе до смърт. Основната опасност се дължи на сладкия му вкус.

 

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Външен вид – прозрачна, мазна течност;

Плътност при 20°С – 1,113 ÷ 1,114

Разтворимост във вода – пълна, във всякакви пропорции;

Точка на кристилизация – минус 12,9OC.


Подобни продукти