MPG

ID 154


Наличност: На склад


*Всички цени са с включено ДДС


МОНОПРОПИЛЕН  ГЛИКОЛ

MPG

ЕС № 200-338-0;   CAS № 57-55-6

Монопропилен гликол (пропилен гликол, MPG) – фарма качество. Наименование по IUPAC – Propane 1,2-diol (пропан 1,2 – диол). Химическа формула – C3H8O2.

Пропилен гликол се използва в козметиката, фармацията, хранително-вкусовата промишленост, цигарена промишленост, отоплителни/охладителни системи, геотермални и соларни инсталации.

След разреждане с дестилирана или дейонизирана вода, MPG осигурява защита от замръзване. Притежава много добри топлопреносни характеристики и смазва добре циркулационните помпи. Ползва се в широк температурен диапазон. Приложим в соларни и климатични инсталации, съоръжения за питейна вода и в хранителната индустрия.

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Външен вид –  прозрачна, мазна течност;

Плътност при 20°С –  1,04

Ph – 6 до 8

Разтворимост във вода –  пълна, във всякакви пропорции;

Точка на втвърдяване  – минус 59OC.

Концентрация, об. % –  99,5  

 

Подобни продукти