ИНПАС-2

ID 143


Наличност: Неналичен


Инхибиторът «Инпас – 2» е предназначен за защита от корозия на системи за промишлено и битово отопление и охлаждане, включително и охладителни системи на двигатели с вътрешно горене, изработени от черни и цветни метали и техните сплави, работещи с промишлена вода и вода за битови нужди.

Той е създаден на база органични и неорганични инхибитори и антинакипни добавки.

Препаратът не е пожароопасен.   

СПЕЦИФИКАЦИИ

ТС № АН 1104 – 02

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.Външен вид – паста;

2. Цвят – бял с жълтеникав отенък;

3.рН  – 8,0;

4.Защитна способност, бала – не повече от 2.

 

Подобни продукти