АНТИНАП

ID 135


Наличност: По заявка
Доставка: 0 работни дни


 

«Антинап» епредназначен за отстраняване на котлен камък от охладителните системи на двигатели с вътрешно горене.

В резултат от използване на питейна вода в охладителната система на двигателите и високите работни температури, върху цилиндровия блок и тръбичките на радиатора се отлага калциев (магнезиев) карбонат, който е познат в техническата практика като котлен камък или накип. С характерната си много ниска топлопроводност, котленият камък силно влошава топлоотвеждането и охлаждането на нагретите работни части, вследствие от което мощността, икономичността и надежността на двигателя се понижават значително.

«Антинап» се състои от два отделни компонента:

·почистващ разтвор –«Антинап А»

·неутрализиращ разтвор – «Антинап Б».

«Антинап А» се произвежда на база воден разтвор на органични киселини и неорганични соли, а «Антинап Б» е воден разтвор на неорганични алкални соли.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТС № 1105 –07

 

Подобни продукти