КОРОСТОП

ID 135


Наличност: На склад


*Всички цени са с включено ДДС

« К О Р О С Т О П »

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Препаратът за химическо обезмасляване на детайли от черни и цветни метали и сплавите им, които са в механична сглобка или върху които се нанасят галванични или други покрития. .

Състои се от два компонента: «Коростоп К 1 - твърд» и «Коростоп К1 - течен».

За получаването на 1 литър работен разтвор е необходимо да се разтворят във вода: 34g «Коростоп К1 - твърд» и 13 g «Коростоп К1 - течен». 

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА «КОРОСТОП К1 - твърд»

Външен вид - полупрозрачна течност;

рН - 10,1;

 

Обща алкалност, % - 37;