ФИНИШ-1М

ID 139


Наличност: На склад


*Всички цени са с включено ДДС
« Ф И Н И Ш – 1 М »

СМАЗОЧНО  ОХЛАЖДАЩА  ТЕЧНОСТ

 

Смазочно охлаждащата течност  «Финиш – 1М» е предназначена за многофункцио-нална употреба при обработка на черни метали, мед и алуминий. Осигурява отлична защита от корозия на металните детайли по време на обработката и междуоперационните престои. Притежава превъзходна разтворимост във вода, много добра естествена микробиологична устойчивост, добри противозадирни и противоизносни свойства и ниска склонност към пенообразуване. «Финиш – 1М» се произвежда като концентриран воден разтвор на инхибитори на корозията, повърхностно-активни вещества, противоизносни и противозадирни компоненти и омокрящи агенти.

ТЕХНИЧЕСКО  ОЗНАЧЕНИЕ

По БДС ISO 6743/7 – ISO – L – MAH

По БДС 14740 – 82 и БДС 14745 – 82 – СОТ/Р-Кр/Рр-2

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Външен вид – прозрачна течност;

рН на 5%-ен воден разтвор – 9,0;

Корозионно действие върху метали на 5%-ен воден разтвор:

  •  чугун Сч 20 – издържа;
  • стомана Ст 45 – издържа;
  • алуминий 99,5 – издържа;
  •  контакт Ст10/Сч20 – издържа.

Пенообразуване:

  • склонност към пенообразуване, мм – 20;
  • устойчивост на пяната, мм – 15.
 

Подобни продукти