СТАЛ-04

ID 133


Наличност: На склад


*Всички цени са с включено ДДС

« С Т А Л – 04 » 

Препаратът «Стал-04» се използва за предварителна подготовка на стоманени, алуминиеви и медни детайли, преди нанасяне на органични покрития и фосфатиране.

Област на приложение

Препоръчителни концентрации

Работна температура

Време за обез-масляване

Измиване

1. По метода на струй-

    ното обливане

1,5 – 5 %

40 - 80°С

1 – 3 мин.

40 – 60 сек.

2. Чрез потапяне във

    вани с механично

    разбъркване

 

3 – 6 %

 

65 - 75°С

 

3 – 10 мин.

промивка със студена течаща вода – 120 сек.

3. В ултразвуково поле

3 – 6 %

65 - 75°С

3 – 6 мин.

промивка със студена течаща вода – 120 сек.

 

Препоръчителните концентрации и времето за обезмасляване са в зависимост от степента на замърсяване на детайлите. При по-слабо замърсени повърхности обезмасляването може да бъде извършено без загряване на работния разтвор.

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Външен вид - прахообразна, леко мазна на пипане смес;

Цвят - бял;

рН на 1% воден разтвор - 9,2;  рН на 2% разтвор в 20°d - 9,8;

 

Обща алкалност, точки - 23,5;

 


Подобни продукти