ФАЦ-25

ID 141


Наличност: На склад


*Всички цени са с включено ДДС

« Ф А Ц – 25 »

 «ФАЦ - 25» е предназначен за отлагане на фосфатно покритие върху стоманени изделия преди нанасяне на органични покрития. Фосфатното покритие като грунд за лакови покрития, увеличава няколко пъти корозионната им устойчивост.

Съставът се произвежда на база фосфорна киселина, цинкови и други соли.

Съставът «ФАЦ -25» се състои от два концентрата : «ФАЦ - 25 А» - служи за зареждане и «ФАЦ - 25 К» - служи за корекция при работа.

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА «ФАЦ - 25А» И «ФАЦ - 25К»

Външен вид - жълтеникава течност;

рН на работния разтвор - 2,1;

Обща киселинност, точки – 23;

Тегло на фосфатното покритие, г/м2 - над 4.


Подобни продукти