Bulgarian English
 
каталог
 
« GMB – 60 » АНТИКОРОЗА АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ назад

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  ОПИСАНИЕ  НА  ПРОДУКТА

Антикороза антифриз «GMB–60» е нискозамръзващата охлаждаща течност концентрат, произведен въз основа на 1,2,3-пропантриол,висши алкохоли и инхибитори.

Създаден с грижа за околната среда и живите организми, той е 100% биоразградим. Формулацията му е «зелена» и по-малко отровна от тази на изцяло MEG базираните антифризи.Използва инхибитори на черни и цветни метали, включваща борати и силикати.

Служи за целогодишно охлаждане на двигатели с вътрешно горене.Използва се като топлоносител заклиматични, геотермалнии соларни инсталации, в отоплителни и охладителни системи.

«GMB–60» е произведен на база 1,2,3-пропантриол < 60%,карбинол < 15%, динатриев  тетраборат  анхидрат < 5%, антикорозионни и противоизносни добавки.
изтегли като файл
Антикороза 2010 © Всички права запазени
lemon.bg