Bulgarian English
 
каталог
 
СТРИПТИЙЗ назад

 

«Стриптийз» е течен препарат за отстраняване на полиестерни(полимерни) покрития, нанесени върху метални повърхности по прахов способ с пещно сушене. Действа без подгряване и не разтваря покритието в себе си.

Произвеждасе на база органични разтворители,повърхностно-активни вещества и добавки.

В «Стриптийз» няма хлорсъдържащи съединения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТС № 1002 - 04

ХАРАКТЕРИСТИКА

1.Външен вид – прозрачна течност;

2.Цвят – бледожълт;

3. рН – 2,2;

4. Почистваща способност– след промивка с вода, повърхността да е добре почистена от покритието.
Антикороза 2010 © Всички права запазени
lemon.bg