Bulgarian English
 
каталог
 
АНТИКОР назад

 

«Антикор» е консервационен състав на водна основа, предназначен за защита от атмосферна корозия на черни и цветни метали, и метални изделия при съхранение в закрити помещения или под навес в рамките до 1 година.

Препаратът се произвежда на база водоразтворими органични инхибитори на корозия и други добавки. 

«Антикор»не съдържа минерално масло, поради което детайлите не се омасляват и деконсервацията им се извършва лесно, при ниски експлоатационни разходи.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТС №  1105 - 06

ХАРАКТЕРИСТИКА

1.Външен вид – опалесцираща течност;

2.Цвят – светло жълт;

3.рН – 8,6.
Антикороза 2010 © Всички права запазени
lemon.bg