Bulgarian English
 
каталог
 
ФИНИШ-1М назад

 

 

Смазочноохлаждащата течност  «Финиш – 1М» епредназначена за многофункцио-нална употреба при обработка на черни метали, мед и алуминий. Осигурява отлична защита от корозия на металните детайли по време на обработката и междуоперационните престои. Притежава превъзходна разтворимост във вода, много добра естествена микробиологична устойчивост, добри противозадирни и противоизносни свойства и ниска склонност към пенообразуване.

«Финиш – 1М» се произвежда като концентриран воден разтвор на инхибитори на корозията, повърхностно-активни вещества, противоизносни и противозадирни компоненти и омокрящи агенти.

Продуктът не е токсичен и пожароопасен.

ТЕХНИЧЕСКО  ОЗНАЧЕНИЕ

По БДС ISO6743/7 – ISO– L– MAH

По БДС 14740 – 82 и БДС 14745 – 82 – СОТ/Р-Кр/Рр-2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТС № АН 0201 - 02

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.Външен вид – прозрачна течност;

2.рН на 5%-ен воден разтвор – 9,0;

3. Корозионно действие върху метали на 5%-ен воден разтвор:

  • чугун Сч 20 – издържа;
  • стомана Ст 45 – издържа;
  • алуминий 99,5 – издържа;
  • контакт Ст10/Сч20 – издържа.

4. Пенообразуване:

  • склонност към пенообразуване, мм – 20;
  • устойчивост на пяната, мм – 15.

 

 
Антикороза 2010 © Всички права запазени
lemon.bg