Bulgarian English
 
каталог
 
КОРОСТОП назад

 

Препаратът за химическо обезмасляване «Коростоп»е предназначен за обезмасляване на детайли от черни и цветни метали и сплавите им, които са в механична сглобка.

Състои се от два компонента: «Коростоп К 1 - твърд»и «Коростоп К1 - течен».

Препаратът се произвежда на база неорганични соли, повърхностно-активни вещества и добавки.

Заменя органичните разтворители, с които се извършва обезмасляване и не е токсичен и пожароопасен

СПЕЦИФИКАЦИИ

ТС № АН 0305 - 02

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА «КОРОСТОП К1 - твърд»

1.Външен вид - полупрозрачна течност;

2.рН - 10,1;

3.Обща алкалност, % - 37;

4.Обезмасляваща способност - промивката добре да омокря цялата повърхност.
Антикороза 2010 © Всички права запазени
lemon.bg