Bulgarian English
 
каталог
 
ЕЛХОР назад

 

«Елхор»е предназначен за обезмасляване на метални повърхности, по-специално на черни метали, преди нанасяне на галванични, лакобояджийски и др. видове антикорозионни покрития. Също така намира широко приложение при операционното почистване на детай-ли, омаслени с различни видове замърсители в транспорта, селскостопанския парк, бита и др.

Произведен е на база алкални соли, повърхностно активни вещества и добавки

Препаратът не е токсичен и пожароопасен.   

СПЕЦИФИКАЦИИ

ТС № АН 0301 – 01

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.Външен вид – прах, мазен на пипане;

2. Цвят – бял;

3. рН на 1%воден разтвор при 20°С – 10,2;

4.Обща алкалност изразена в % NaOH– 45;

5.Степен на обезмасляване – промивката добре да омокря цялата повърхност.
Антикороза 2010 © Всички права запазени
lemon.bg