GMB – 72

ID 147


Наличност: На склад

Заглавие Цена Количество  
Туба PET - 5kg 16,62 лв.
Туба PVC - 35kg 111,23 лв.


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  ОПИСАНИЕ  НА  ПРОДУКТА

Антикороза антифриз «GMB–72» е нискозамръзващата охлаждаща течност концентрат, произведен въз основа на 1,2,3-пропантриол,висши алкохоли и инхибитори.

Създаден с грижа за околната среда и живите организми, той е 100% биоразградим. Формулацията му е «зелена» и по-малко отровна от тази на изцяло MEG базираните антифризи.Използва инхибитори на черни и цветни метали, включваща борати и силикати.

Служи за целогодишно охлаждане на двигатели с вътрешно горене.Използва се като топлоносител заклиматични, геотермалнии соларни инсталации, в отоплителни и охладителни системи.

«GMB–72» е произведен на база 1,2,3-пропантриол < 80%,карбинол < 20%, динатриев  тетраборат  анхидрат < 5%, антикорозионни и противоизносни добавки.


 


Подобни продукти