GMB – 60

ID 146


Наличност: На склад

Заглавие Цена Количество  
Tуба PET - 5L 14,31 лв.
PVC туба – 35L. 95,08 лв.


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  ОПИСАНИЕ  НА  ПРОДУКТА

Антикороза антифриз «GMB–60» е нискозамръзващата охлаждаща течност концентрат, произведен въз основа на 1,2,3-пропантриол,висши алкохоли и инхибитори.

Създаден с грижа за околната среда и живите организми, той е 100% биоразградим. Формулацията му е «зелена» и по-малко отровна от тази на изцяло MEG базираните антифризи.Използва инхибитори на черни и цветни метали, включваща борати и силикати.

Служи за целогодишно охлаждане на двигатели с вътрешно горене.Използва се като топлоносител заклиматични, геотермалнии соларни инсталации, в отоплителни и охладителни системи.

«GMB–60» е произведен на база 1,2,3-пропантриол < 60%,карбинол < 15%, динатриев  тетраборат  анхидрат < 5%, антикорозионни и противоизносни добавки.


Подобни продукти