Bulgarian English
 
каталог
 
За Антикороза АД
Създаване Публично дружество "Антикороза" АД, гр. Кнежа е разположено в Северна България, на около 50 км. от гр. Плевен. Фирмата е създадена през 1985 год. като държавно предприятие "Завод за антикорозионни средства" и е заемала водеща позиция в България в производствената си област. През 1996 год. е приватизирана. Днес фирмата е изцяло частна собственост на български физически лица.


Капитал Капиталът на "Антикороза" АД е 102410 лв. Фирмата има годишен производствен капацитет от 5 000 тона, притежава собствен поземлен имот от 32 дка и разполага с 5 800 кв.м. сграден фонд.


Екип Днес екипът на дружеството се състои от 25 души, 8 от които са специалисти с висше образование.


Финанси "Антикороза" АД няма финансови задължения към физически и юридически лица, както и към държавата. През финансовите 2001 год., 2002 год. и първото полугодие на 2003 год., дружеството реализира печалба от дейността си, като тенденцията е възходяща. Информация за одитираните годишни и шестмесечни счетоводни баланси на дружеството може да се получи от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията по финансов надзор.


Дейност Дружеството е специализирано в производството на антикорозионни средства, смазочно-охлаждащи течности, фосфатиращи състави, обезмасляващи препарати, антифриз и миещи и почистващи препарати.


Пазарен дял Пазарният дял на произвежданите от "Антикороза" АД емулсионни смазочно-охлаждащи течности, е в размер на 30% от годишно употребяваните в България.


Клиенти Клиенти на дружеството са над 300 български и чуждестранни фирми - основно работещи в областта на машиностроенето и енергетиката в България, военните и корабостроителни заводи. Сред клиентите ни са:

- "АЕЦ Козлодуй"
- "Атоменергоремонт" Козлодуй
- "Арсенал" Казанлък
- БК "Георги Костов" София
- "Вамо" Варна
- "Елма" Троян
- "Енергоремонт" Варна
- "Завод за оптика" Панагюрище
- "Капрони" Казанлък
- КРЗ "Одесос" Варна
- "М+С Хидравлик" Казанлък
- "Спарки Елтос" Ловеч
- "Терем" Пловдив
- "Терем" Търговище
- "ФАЕ" София
- "Фесто производство" София
- "Хюндай Хеви Индъстриз" и др.


Сертификати От 1999 год. в дружеството се работи по утвърдени норми на система за управление на качеството ISO 9002, въпреки че сертифицирането на фирмата не е доведено до край. Понастоящем "Антикороза" АД притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 - 2000. Фирмата осигурява пълно сервизиране при експлоатация на продукцията й – главно чрез поемане гаранция на продадената стока и указване помощ на място със свои експерти.

Сертификат на система за управление съгласно ISO 9001:2008
Сертификат на система за управление съгласно ISO 14001:2004


VIP клиент "VIP-клиент" е специална услуга, разработена от ръководния екип на "Антикороза" АД. Представлява програма за работа с доказано добрите клиенти на дружеството, в резултат на което те използват редица преференции, сред които:

- отстъпки в цените
- отсрочено плащане
- безплатно ползване на нови продукти
- доставка франко клиента и др.


Качество Изборът на продукти от каталога на "Антикороза" АД ще Ви даде възможност да работите с коректен партньор, гарантиращ качеството на своята продукция и прилагащ в бизнес практиката си най-доброто, създадено досега.

промоции
ПРОМОЦИЯ НА АНТИКОРОЗА АНТИФРИЗИ

№ ПРОДУКТ  РАЗФАСОВКА &...
виж повече
 
Антикороза 2010 © Всички права запазени
lemon.bg